Eğer bilimde şüphecilik esassa, Darwinistlerin, tesadüflerin herşeyi meydana getirdiğine inandıkları gibi, herşeyi Allah'ın yarattığına da ihtimal vermeleri gerekir. Madem bilimde şüphecilik gerekiyor, bu durumda canlıları Allah'ın yarattığına %50 ihtimal vermeleri gerekir.

Gençler, öğretmenlerinize şu soruları sorarak, Darwinizm'in açmazlarını görebilirsiniz:

- Şimdiye kadar ortaya çıkarılmış 100 milyona yakın fosili arasında tek bir tane ara geçiş fosili var mı?

- Hayır yok. Kimse var diyemez, çünkü şimdiye kadar evrimcilerin "kayıp halka" olarak öne sürdükleri her fosil, ya sahtekarlık ürünü çıktı ya da çarpıtılarak yorumlandığı için literatürden çıkarıldı.

------------------

bkz. Ara Geçiş Açmazı


- Tek bir protein molekülü tesadüfen oluşabilir mi?

- Hayır oluşamaz.

Proteinler hem canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluşturan hem de hücre içinde çok çeşitli görevler üstlenen kompleks moleküllerdir. Bunlar, "amino asit" adı verilen moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşurlar. Bu, öyle hassas bir dizilimdir ki, tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi o proteini işe yaramaz hale getirir. Dolayısıyla her amino asit, tam gereken yerde, tam gereken sırada yer almalıdır. Böyle bir dizilimin ise tesadüfen ortaya çıkma ihtimali bulunmamaktadır.

-       Tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir
-       Protein olmadan DNA oluşamaz
-       DNA olmadan protein oluşamaz
-       Protein olmadan protein oluşamaz
-       Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı protein gerekir
-       Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz
-       Ribozom olmadan protein oluşmaz
-       RNA olmadan da protein oluşmaz
-       ATP olmadan protein oluşmaz
-       ATP’yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz.
-       Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz
-       Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz
-       Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz
-       Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir
-       Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. 
Bu sistem, bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile, sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz. Kısacası,   BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile var olmadığı sürece, TEK BİR TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.

------------------

bkz. Protein Mucizesi


- Ortaya çıkarılmış milyonlarca yaşayan fosil olduğu doğru mu?

- Evet doğru. Yaşayan fosil örnekleri, dünyanın dört bir yanında sergilenmektedir. Sadece Türkiye'de bile, yüzlerce sergide binlerce fosil sergilenmiştir.

------------------

bkz. Yaratılış Atlası


- 40 yıl boyunca sergilenen Piltdown Adamı'nın sahtekarlık olduğu doğru mu?

- Evet doğru. 500 yıllık insan kafatasına, orangutan çene kemiği monte edilmiş ve eski izlenimini vermek için potasyum-dikromat ile özel olarak lekelendirilmiştir.

43 yıl boyunca insanın evrimini kanıtlayan çok önemli bir delilmiş gibi dünyaya sunulan Piltdown Adamı, bir sahtekarlık ürünüydü. Kafatası üzerinde 1953 yılında yapılan incelemelerde Piltdown Adamı'nın insan ve orangutan kemiklerinin birleştirilmesiyle üretilmiş sahte bir fosil olduğu ortaya çıktı.

Yanda, Piltdown Adamı skandalının doğum yeri olan Piltdown'da yapılan kazıyı gösteren bir resim.

------------------

bkz. Evrimcilerin Sahtekarlıkları


- Nebraska Adamı'nın tek bir domuz dişinden üretilmiş bir sahtekarlık olduğu doğru mu?

- Evet doğru. Tek bir azı dişine dayanarak yapılan rekonstrüksiyonlar, dişin domuza ait olduğunun anlaşılması ile birlikte, evrimci sahtekarlıklar arasında yerini aldı.

Nebraska Adamı ve "isim babası" Henry Fairfeld Osborn

------------------

bkz. İnsanın Kökeni


- Dino-kuş olarak öne sürülen Archæoraptor liaoningensis'in sahtekarlık olduğu doğru mu?

- Evet doğru. Yapışkan ve harç kullanılarak kemik ve taştan oluşan fosil, kuş bedenine dinozor kuyruğu eklenmesi ile üretildi. Sözde evrim delili olarak basında bolca yer alan fosil, iki sene sonra "dino-kuş palavra çıktı" ifadeleri ile duyuruldu.

National Geographic dergisi, 1999 yılında "dino-kuş"ları böyle çizip tüm dünyaya evrimin büyük kanıtı olarak duyurmuştu. Ancak iki yıl sonra, bu çizimlere ilham kaynağı olan Archaeoraptor'un büyük bir bilim sahtekarlığı olduğu ortaya çıktı.

------------------

Kuşların ve Uçuşun Kökeni


- Senelerce ara-geçiş fosili olarak anlatılan Coelacanth'ın, halen yaşayan bir balık türü olduğu doğru mu?

- Evet doğru. Coelacanth yüzgeçlerindeki kemiklerinden ötürü, yürüme aşamasında bir balık olarak öne sürüldü. Ancak bu balığın defalarca canlı olarak yakalanması, hayali evrim senaryolarını çöpe atmıştır.

------------------

bkz. CoelacanthBerlin'de sergilenmekte olan en ünlü Archæopteryx fosili.

- Kayıp halka olarak öne sürülen Archaeopteryx'in tüm özellikleriyle tam bir uçucu kuş olduğu doğru mu?

- Evet. Ağzında dişleri, kanatlarında pençe benzeri tırnakları ve uzun bir kuyruğu olmasından ötürü, evrimci iddialara malzeme olan bu soyu tükenmiş kuşun, günümüz kuşları gibi tam olarak uçtuğu anlaşılmıştır.

 

------------------

bkz. Kuşların ve Memelilerin Hayali Evrimi


- Hayali at serisinin geçersizliği, bugün kabul edilen bir gerçek mi?

- Evet. At serisi çok sayıda çelişki ve aykırılıklar barındırdığı ve geçersizliği kanıtlanmış izahlara dayandırıldığı için bugün tamamen çürütülmüş bir senaryodur.


Evrimcilerin at serisi diye adlandırdıkları sahte sıralama sadece kendi devirlerinde yaşayıp türleri tükenmiş birbirleriyle ilgisi olmayan hayvanlardan oluşmaktadır. Bulunan her yeni fosil, bu hayali şemaların geçersizliğini ortaya koymaktadır.

------------------

bkz. At Serileri Senaryosu


- Ernst Haeckel, evrime delil olarak gösterilen embriyo çizimlerinin sahtekarlık olduğunu itiraf etmiş midir?

- Evet. İnsan embriyosunun, anne karnındaki gelişimi sırasında önce balık, sonra sürüngen özellikleri gösterdiği yalanı, evrim teorisinin aldatmacalarından biri olarak tarihe geçmiştir.

Haeckel'ın embriyo çizimleri yıllarca evrim teorisine delilmiş gibi lanse edilmiştir. Ancak daha sonra Haeckel'ın bu çizimlerde sahtekarlık yaptığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, halkın konu hakkındaki bilgisizliğinden faydalanılarak, bu sahte çizimlerle kamuoyu günümüzde dahi yanıltılmaktadır.

------------------

bkz. Heackel'in Sahte Çizimleri


 

- Lucy adlı fosilin soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduğu ve insanın soyağacı senaryosundan çıkarıldığı doğru mu?

- Evet. Kayıp halka olarak sunulan Lucy adlı fosilin, insanın soyağacına dahil edilemeyecek bir maymun türü olduğu, bugün kabul edilen bir gerçektir. Science et Vie dergisinin Mayıs 1999 sayılı kapağında, bu kandırmaca "Adieu Lucy" (Elveda Lucy) başlığı ile duyurulmuştur.

"ELVEDA LUCY"

Bilimsel bulgular, Australopithecus sınıfının en ünlü örneği sayılan "Lucy" hakkındaki evrimci varsayımları da temelsiz bıraktı. Ünlü Fransız bilim dergisi Science et Vie, Şubat 1999 sayısında "Elveda Lucy" (Adieu Lucy) başlığını atarak bu gerçeği kabul ediyor ve Australopithecus'un insanın atası sayılamayacağını onaylıyordu.

------------------

bkz. Lucy Sahtekarlığı


- Mutasyonla canlıların faydalı organ kazandıkları hiç görüldü mü?

- Hayır görülmedi. Mutasyonlar rastgele meydana geldikleri için, hemen hemen her zaman canlıya zarar verirler. Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler ancak Hiroşima, Nagazaki veya Çernobil'deki insanların uğradığı türden değişiklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hastalar...

------------------

bkz. Mutasyon


- Doğal seleksiyon, canlının genetik bilgisinde değişiklik yapabilir mi ya da yeni bir organ ortaya çıkarabilir mi?

- Hayır yapamaz. Doğal seleksiyon, yaşadıkları ortamla uyum içinde olan canlıların hayatta kaldığını, uyumsuz olanların ise yok olduğunu öne sürer. Bu bilinçsiz eleme şekli, canlılara birbirinden kompleks organlar, sistemler kazandırmaz.

------------------

bkz. Doğal Seleksiyon


- Onlarca sene kanıt olarak öne sürülen "Sanayi Kelebekleri"nin, aslında ağaca iğne ile tutturulup resimlerinin çekildiği doğru mu?

- Evet doğru. Ancak söz konusu resimler doğru olsa bile, evrim teorisine hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü doğal seleksiyonla zaman içinde elenen açık renkli kelebekler, koyu renkli kelebeklerin popülasyonunu artırdı. Yoksa açık renkli olanlar yeni bir genetik özellik kazanmadılar.

Doğal seleksiyon doğada var olmayan bir canlı türünü ortaya çıkaramaz, sadece canlı türlerindeki sakat ya da zayıf olan bireylerin ayıklanmasını sağlar. Sanayi Devrimi kelebeklerinin durumu bu konuda iyi bir örnektir. 20. yüzyılın son çeyreğine kadar olan araştırmalara göre değerlendirirsek, Sanayi Devrimi ile birlikte ağaçların renkleri koyulaşmıştır. Dolayısıyla bu ağaçlarda yaşayan kelebeklerden açık renkli olanlar kuşlar için daha kolay görünür hale gelmiş ve kolayca avlandıkları için sayıları azalmıştır. Koyu renkliler ise sayıca artış göstermişlerdir. Elbette ki bu bir evrim değildir. Yeni bir tür oluşmamış, sadece kelebeklerin nüfus oranı değişmiştir.

------------------

bkz. Sanayi Kelebekleri


- DNA'daki 1.000.000 ansiklopedi sayfasını kapsayacak bilgi, tesadüfen doğru sıra ile kodlanabilir mi?

- Hayır kodlanamaz. Gözü kapalı rastgele harflere basan bir kişinin, doğru sıralama ile 1 milyon sayfalık anlamlı bir bilgi ortaya çıkarması nasıl mümkün değilse, şuursuz, gelişigüzel etkilerin DNA'yı düzenlemesi de mümkün değildir.

------------------

bkz. DNA

 


- Darwin'in hücreyi sadece kara bir leke zannettiği, DNA, çekirdek, ribozom, mitokondri gibi organellerini bilmediği doğru mu?

- Evet doğru. Hücreyi çok basit yapıda zanneden Darwin, teorisini ilkel bilim düzeyindeki araçları ve hayal gücünü kullanarak ortaya atmıştır. Günümüz bilim dalları -moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, biyomatematik, moleküler genetik... - hücrenin tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur.

------------------

bkz. Hücrede ve DNA'daki muhteşem tasarım


- Cansız atomların biraraya gelip, kendi kendine canlılığı oluşturamayacakları doğru mu?

- Evet doğru. Ortaçağ'ın inançları olan -böceklerin yemek artıklarından, güvelerin yünden, farelerin buğdaydan oluştuğu- günümüzde artık çürütülmüştür. Bugün "hayat ancak hayattan gelir" görüşü, ispatlanmış bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

------------------

bkz. Atom


- Kambriyen Devrinde binlerce kompleks canlı türünün, hiçbir ataları olmadan bir anda ortaya çıktığı doğru mu?

- Evet doğru. "Biyolojik Big Bang" olarak da adlandırılan bu durum, 530 milyon yıl öncesine ait canlıların evrim geçirmeden, bir anda fosil katmanlarında var olduklarını göstermektedir.

Kambriyen devri canlılarını tasvir eden bir illüstrasyon

------------------

bkz. Biyolojik Big Bang


- İki canlının genlerinin benzer olması, birbirine fiziksel olarak benzediklerini gösterir mi?

- Hayır göstermez. Örneğin nematod solucanları ve insan DNA'larında %75'lik bir benzerlik söz konusudur. Ancak bu durum insanın %75 solucan olduğunu göstermez ya da arada sadece %25'lik bir fark bulunduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla maymunlarla insan genleri arasındaki benzerlik, evrim açısından hiçbir delil sağlamaz; sadece kasıtlı bir propaganda yöntemidir.

------------------

bkz. Darwin DNA'yı Bilseydi


- Dinozorun sinek yakalamaya çalışırken kanatlanıp uçtuğu, uçuşun kökenine açıklama olabilir mi?

- Hayır olamaz. O zaman önce, saniyede 500 kadar kanat çırpan, bilim adamlarının halen taklit edemedikleri üstün bir teknoloji kullanan sineklerin nasıl uçtuklarını açıklamaları gerekir.

'Dinozorların sinek avlamaya çalışırken kanatlanıp kuş oldukları' bir komedi hikayesi değil, evrimcilerin son derece bilimsel olduğu iddiasıyla öne sürdükleri bir teoridir. Yalnızca bu örnek dahi evrimcilerin ne derece ciddiye alınmaları gerektiğini göstermek için yeterli bir delildir.

------------------

bkz . Uçuşun Kökeni


- Sosyal yaşam içinde resmedilen yarı insan-yarı hayvan çizimler, tamamen hayal gücü ürünü mü?

- Evet öyle. Nebraska Adamı'nda olduğu gibi tek bir dişe dayanarak, kafatası ve vücudun tamamı, hatta canlının eşi ve çocukları bile hayal ürünü olarak resmedilebilmektedir.

------------------

bkz . Hayali Çizimler


- İlkel tanıtılan geçmiş medeniyetlerin çok ileri teknoloji kullandıkları, usta bir sanat anlayışına sahip oldukları doğru mu?

- Evet doğru. Yarı maymun yarı insan, konuşma yeteneğinden yoksun, dik duramayan, sadece garip hırıltılar çıkaran, vahşi mağara adamları tamamen halkı kandırmaya yönelik propagandadır. Oysa maymun adam gibi tanıtılan insanlar, çok iyi inşa edilmiş gemilerle okyanus yolculukları yapmakta, günümüzdeki ressamları aratmayacak bir yetenek ve estetik anlayışı ile resimler çizmekte, müzik aletleri yapmakta, giyim-kuşam zevkine sahip yaşamaktalardı.

MÖ 7-11 bin yıllarına ait olan kaplar, masa modeli ve kaşık, dönemin insanlarının yaşam düzenleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Evrimcilerin iddiasına göre bu dönemde insanlar henüz yerleşik düzene geçmişler ve yeni yeni medenileşmeye başlamışlardır. Oysa bu malzemeler, dönemin insanlarının kültürlerinin eksiksiz olduğunu, tam anlamıyla medeni bir yaşam sürdüklerini göstermektedir. Bu insanlar, tıpkı günümüzdeki insanlar gibi masalarda oturmakta, tabaklarda, çatal, kaşık, bıçak kullanarak yemeklerini yemekte, misafirlerini konuk etmekte, onlara ikramda bulunmakta, kısaca düzenli bir hayat yaşamaktaydılar. Elde edilen bulgular bütünüyle incelendiğinde, sanat anlayışlarıyla, tıp bilgileriyle, teknik imkanlarıyla, günlük yaşantılarıyla Neolitik çağ insanlarının tıpkı kendilerinden öncekiler ve sonrakiler gibi insani bir yaşam sürdükleri görülmektedir.

------------------

bkz . Kabataş Devri


- Bu soruları soran, düşünen, muhakeme eden, sevinen, heyecanlanan, yediği çikolatadan lezzet alan, dinlediği müzikten zevk alan, beyninizi oluşturan şuursuz atomlar olabilir mi?

- Hayır olamaz. İnsan ruh sahibi bir varlıktır. Ruhun varlığı da materyalist izahlarla açıklanamaz.

------------------

bkz . Darwin'in Açmazı Ruh


- Gözün görmesi için 40 temel parçasının aynı anda, uyum içinde var olması gerektiği doğru mu?

- Evet doğru. Göz indirgenemez komplekslikte bir organdır. Örneğin sadece gözyaşı bezinin olmaması, tüm gözün fonksiyonunu kaybetmesine yol açacaktır.

------------------

bkz . Gözdeki Mucize


- İnsan gözünün en üstün teknoloji ürünü kameradan, çok daha gelişmiş bir görüntü ve netlik sağladığı doğru mu?

- Evet doğru. Binlerce şuur ve akıl sahibi mühendisin, binlerce ileri teknoloji cihazlar kullanarak elde edemediği üstünlükteki görüntünün, insan beyninin birkaç cm2'lik merkezinde, durmaksızın tesadüfen üretildiğini savunmak, en başta akıl ve mantıkla çelişir.

------------------

bkz . Gözdeki Mucize

 Öğretmenleriniz bu sorulara aksi bir cevap veremezler. Aksini söyleyen olursa, bu çok ilginç birer yalan olur. Bunu bize haber verirseniz, size detaylı delillerini sunarız. Evrim konusunda söylenen yalanları öğrenmek ve bu aldatamacalara karşı delillerinizi sunabilmek için, Harun Yahya'nın eserlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. (www.harunyahya.org)

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİĞER NET CEVAPLAR >>

 
 

 

---------------

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. www.harunyahya.org
www.darwinistleresorun.com

 

sosyal darwinizm doğal seçilim darwinizm sosyal darwinizm nedir darwinizm nedir evrim teorisi